1-تمامی محتوا متعلق به گروه آموزشی بیست شو می باشد و انتشار محتوا در فضای مجازی و حقیقی غیر قانونی می باشد

2- خرید از سایت به منرله پذیرش قوانین می باشد.

3- در صورت خرید از سایت و شارژ کیف پول مبلغ پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.